Sự kết hợp nâng cấp ngành bảo vệ giữa Viện Chiến Lược & Đổi Mới Sáng Tạo thuộc trung ương Liên hiệp khoa học kĩ thuật Trung ương, RAMBON Corp  và 2 Tập đoàn bảo vệ hàng đầu Việt nam.

Cũng như kết hợp Viện hỗ trợ pháp lý, phát triển tài năng, doanh nghiệp (RAMBON) và Clb luật gia và báo chí giúp cho các khách hàng, đối tác gặp vấn đề nợ khó xử lý. Theo cách chuyên nghiệp, uy tín, hiệu quả, an toàn.

Giúp khách hàng có trợ lý an ninh đa năng, không chỉ là an ninh mà còn là phụ quản lý, trợ lý an ninh

  • Khả năng võ thuật cao, kết hợp đội phản ứng nhanh hỗ trợ, nghiệp vụ vệ sĩ cao cấp dựa trên kinh nghiệm 20 năm thực tế kinh doanh và nghiên cứu chuyên sâu.
  • Khoa học kĩ thuật đạt trình độ vận hành, giám sát máy móc tương đương kỹ thuật cao.
  • Bộ kĩ năng mềm giao tiếp, cư xử, xử lý tình huống như một cử nhân chuyên nghiệp. Luôn nâng cấp.
  • Bộ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kinh nghiệm quốc tế đỉnh cao. Khách hàng không chỉ có một nhân viên, một dịch vụ, mà là một đối tác an tâm, an toàn.
  • Tiếng anh cơ bản
11
F3

Các d

Vì ̣ an toàn để quý khách, đối tác an tâm sống và kinh doanh

Guard Copy
Guard

ự án, khách hàng tiêu biểu do VTOC thiết kế, thi công

Chúng tôi đã phục vụ nhiều khác hàng toàn quốc trong và ngoài nước.

tin tức