VTOC chuyên cung cấp các hệ thống năng lượng mặt trời, điện gió, hệ thống lưu điện UPS. Cùng các công nghệ xử lý môi trường, hệ thống M&E.

 

Businessman Signed A Contract Agreement To Invest Together
Viện Chiến lược và Đổi mới sáng tạo, các chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn quốc tế và trong nước, sẽ tư vấn thiết thực cho doanh nghiệp