Quản trị, quản lý vốn là cái ít được quan tâm đối doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị ở các nước đang phát triển. Thường thì tại các nước phát triển mạnh như Mỹ, Âu, Nhật, Hàn sẽ có những tập đoàn, công ty có kinh nghiệm quản trị tốt hơn tại các nước đang phát triển. Và dịch vụ tư vấn về quản trị, quản lý tại các nền kinh tế lớn rất phát triển, vì họ hiểu rằng đó là một thành phần rất quan trọng. Và theo thống kê thì 99% các doanh nghiệp Việt Nam thất bại đều là do thiếu kinh nghiệm quản trị, quản lý chứ không phải là do thiếu vốn, thiếu đầu ra, bất ổn nhân sự, hay cá lý do thường xảy ra là do khủng hoảng này nọ.. vì các lý do mà mọi người thường nghĩ đó, nó là những điều thời nào cũng có, là một phần rất cơ bản của nền kinh tế. Và nó hoàn toàn có thể phòng ngừa và khắc phục bởi hệ thống chiến lược, hệ thống quản trị, hệ thống quản lý, hệ thống đổi mới sáng tạo… Nếu khi bắt đầu kinh doanh, đầu tư, hay tiếp nhận công việc, bạn biết liên hệ ISAI để trợ giúp chiến lược, quản trị, quản lý ra sao… thì bạn có thể sẽ thành công một cách mạnh khỏe và hạnh phúc.

Img 9223
Tư vấn về quản trị, quản lý cùng chuyên gia quốc tế cho khách hàng của VTOC.

Định nghĩa về Quản lý

Quản lý được định nghĩa là một hành động quản lý con người và công việc của họ nhằm đạt được mục tiêu chung bằng cách sử dụng các nguồn lực của tổ chức. Nó tạo ra một môi trường mà theo đó người quản lý và cấp dưới của anh ta có thể làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu của nhóm. Đó là một nhóm người sử dụng các kỹ năng và tài năng của họ để điều hành hệ thống hoàn chỉnh của tổ chức. Nó là một hoạt động, một chức năng, một quá trình, một kỷ luật và nhiều hơn thế nữa. Lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, thúc đẩy, kiểm soát, phối hợp và ra quyết định là những hoạt động chính được thực hiện bởi quản lý. Ban quản lý tập hợp 5 Thành phần chính của tổ chức như là: Con người (Men), Vật chất (Material), Máy móc (Machines), Phương pháp (Methods) và Tiền bạc tài chính (Money). Nó là một hoạt động định hướng kết quả, tập trung vào việc đạt được đầu ra mong muốn.

Định nghĩa về Quản trị:

Quản trị là một quy trình có hệ thống quản trị hệ thống quản lý kinh doanh/ hoạt động của tổ chức/bộ máy doanh nghiệp, cơ quan tổ chức, một tổ chức kinh doanh, một tổ chức giáo dục như trường học hoặc trường cao đẳng, văn phòng chính phủ hoặc bất kỳ tổ chức nào. Chức năng chính của quản trị là hình thành các kế hoạch, chính sách và thủ tục, thiết lập các mục tiêu và các nguyên tắc tổng thể, thực thi các quy tắc và quy định, v.v.

Quản trị đặt ra khuôn khổ cơ bản của một tổ chức, trong đó quản lý các chức năng của tổ chức. Bản chất của hành chính là quan liêu. Nó là một thuật ngữ rộng hơn vì nó liên quan đến các chức năng dự báo, lập kế hoạch, tổ chức và ra quyết định ở cấp cao nhất của doanh nghiệp. Quản trị đại diện cho lớp trên cùng của hệ thống phân cấp quản lý của tổ chức. Chính quyền cấp cao nhất này là chủ sở hữu hoặc đối tác kinh doanh đầu tư vốn của họ để bắt đầu kinh doanh. Họ nhận được lợi nhuận của họ dưới dạng lợi nhuận hoặc cổ tức.

Usa
Dai dien VTOC, ISAI trao đổi chiến lược đầu tư với thứ trưởng Bộ thương mại Mỹ tại thủ đô Mỹ.

Sự khác biệt chính giữa quản lý và quản trị. Sự khác biệt chính giữa quản trị và quản lý được đưa ra dưới đây:

 1. Quản lý là cách thức quản lý có hệ thống mọi người và mọi việc trong tổ chức. Quản trị được định nghĩa là hành động điều hành toàn bộ tổ chức bởi một nhóm người.
 2. Quản lý là hoạt động của doanh nghiệp và cấp chức năng, ngược lại Quản trị là hoạt động cấp cao.
 3. Trong khi quản lý tập trung vào việc thực hiện chính sách, thì việc xây dựng chính sách được thực hiện bởi quản trị.
 4. Chức năng của quản trị bao gồm lập pháp và xác định. Ngược lại, các chức năng của quản lý là điều hành và quản lý.
 5. Quản trị nắm tất cả các quyết định quan trọng của tổ chức trong khi quản lý đưa ra các quyết định theo ranh giới do quản trị đặt ra.
 6. Một nhóm người, là nhân viên của tổ chức, được gọi chung là quản lý. Mặt khác, quản trị đại diện cho các chủ sở hữu của tổ chức.
 7. Quản lý có thể được nhìn thấy trong tổ chức tạo ra lợi nhuận như các doanh nghiệp kinh doanh nhỏ, hoặc gia đình. Ngược lại, quản trị được tìm thấy trong các văn phòng chính phủ và quân đội, câu lạc bộ, bệnh viện, tổ chức tôn giáo và tất cả các doanh nghiệp hoạt động phi lợi nhuận, hoặc chuyên nghiệp.
 8. Quản lý là tất cả về kế hoạch và hành động, nhưng quản trị quan tâm đến việc đóng khung các chính sách và thiết lập các mục tiêu.
 9. Quản lý đóng vai trò điều hành trong tổ chức. Không giống như quản trị, có vai trò quyết định về bản chất.
 10. Nhà quản lý trông coi việc quản lý tổ chức, ngược lại nhà quản trị chịu trách nhiệm quản lý tổ chức.
 11. Quản lý tập trung vào việc quản lý con người và công việc của họ. Mặt khác, quản trị tập trung vào việc tận dụng tốt nhất các nguồn lực của tổ chức
Ý nghĩa Một cách có tổ chức để quản lý con người và mọi thứ của một tổ chức kinh doanh được gọi là Quản lý. Quá trình quản lý một tổ chức của một nhóm người được gọi là Quản trị
Thẩm quyền Cấp độ Trung và thấp Cấp cao
Vai trò Điều hành Quyết định
Ứng dụng Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, khởi nghiệp, gia đình, hoặc theo hình thức một dự án, hay lợi thế chính  trị, liên quan lợi ích nào đó. Văn phòng chính phủ, quân đội, câu lạc bộ, doanh nghiệp kinh doanh chuyên nghiệp, coi trọng phòng ngừa rủi ro, bệnh viện, tổ chức tôn giáo và giáo dục
Công việc Đặt kế hoạch, chính sách vào hành động Xây dựng kế hoạch, khung chính sách và thiết lập mục tiêu
Chức năng Điều hành và quản ly Lập pháp và Quyết định
Tập trung vào Quản lý công việc Phân bổ tốt nhất có thể các nguồn lực hạn chế.
Vtoc Strategy
Vtoc Strategy

 

Phần kết luận:

Về mặt lý thuyết, có thể nói rằng cả hai đều là các thuật ngữ khác nhau, nhưng trên thực tế, bạn sẽ thấy rằng các thuật ngữ này ít nhiều giống nhau. Bạn sẽ nhận thấy rằng một người quản lý thực hiện cả các hoạt động quản trị và các hoạt động chức năng. Mặc dù những người quản lý đang làm việc ở cấp cao nhất được cho là một phần của quản trị trong khi những người quản lý làm việc ở cấp trung gian hoặc thấp hơn đại diện cho quản lý. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng quản trị là cao hơn quản lý. Và có một sự thật khi trải qua khủng hoảng kinh tế, hoặc dịch bệnh thì hầu hết những công ty siêu nhỏ, nhỏ, công ty do một người làm chủ, hoặc hoạt động theo “cảm tính” không hoạt động theo hệ thống quản trị, quản lý thường dễ bị tổn thương nhất. Như đã nói ở phần mở đầu, thì năm nào, thời nào cũng có những khó khăn của nó. Con người hay tự cho mình suy nghĩ chủ quan, khi ra quyết định nào đó, mà hầu hết khi ra quyết định đầu tư, hay điều hành công việc nào đó, thường là cho mình là đúng khi lúc ra quyết định, và thậm chí đắc thắng, coi nhẹ việc xây dựng và vận hành theo hệ thống quản trị, quản lý, khi thu được những lợi nhuận. Thậm chí trong quá trình đi tư vấn, tôi gặp rất nhiều doanh nhân nói; “Cần gì phải tốn tiền thuê tư vấn, cần gì phải làm theo hệ thống quản trị lằng nhằng..để rồi khi khủng hoảng xảy ra thì còn chưa nhận ra, mà vẫn còn đổ thừa cho các lý do vốn thời nào cũng có”

Và khi rủi ro xảy ra thì rất dễ dàng đổ thừa cho khủng hoảng kinh tế, dịch  bệnh, chiến tranh, hay lừa đảo, hay lý do khác.. mà những lý do đó đòi hỏi những người làm ăn phải có kỹ năng cơ bản nhất là phòng ngừa những điều trên. Hay nó rõ hơn, bài học cơ bản nhất là phải biết xây dựng cho mình “hơn một cái đầu là chính mình”. Nghĩa là mọi quyết định, điều hành doanh nghiệp, làm ăn của mình. Đều phải đòi hỏi phải dựa trên “hơn một cái đầu”, và theo một quy trình, quy định của hệ thống quản trị, quản lý. Và phải coi trọng điều này ngay cả khi chúng ta đang còn thuận lợi, chưa gặp khủng hoảng.

Và xét về kinh nghiệm quản lý hay quản trị thì không phải cứ một người học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ về quản trị là có thể làm quản trị tốt. Hay tự mở cho mình một công ty và điều hành nó 10 năm, là có thể nói mình là rành quản trị, quản lý, chiến lược. Nó chỉ là phần rất cơ bản chừng 5% mà thôi. Để có thể có kinh nghiệm xây dựng hệ thống quản lý và quản trị thì đòi hỏi các chuyên gia, và người lãnh đạo phải được tư vấn bởi những chuyên gia Viện ISAI đã trải qua nghiên cứu chuyên sâu cũng như thực tế đã từng phát triển qua các vị trí quản lý cho tới quản trị tại các tập đoàn đa ngành hàng đầu thế giới, cũng như các cơ quan nhà nước. Và hiện tại vẫn đang quản trị các khoản đầu tư, các tổng công ty, tổ chức của mình. Và nó là công việc tối cần thiết, và xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp, làm ăn đó, chứ không phải chỉ là một buổi tư vấn là xong.

Và nhờ kết hợp với nguồn lực của VTOC Group, chúng tôi hiện đang có nhiều chính sách hỗ trợ cho các startup, cũng  như các doanh nghiệp Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng đồng hành phát triển công ty cùng quý vị, mà không cần phải lo đến phí tư vấn. Chúng tôi sẵn sàng quy thành cổ phần và đồng hành trợ giúp trong vấn đề quản trị, quản lý, phát triển nhân sự, hoạch định các chiến lược, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ pháp lý, truyền thông giúp quý vị. Nếu bạn cần tham vấn, xin đừng ngần ngại gọi 0983666640

Img 7551
Họp chiến lược cho một startup.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *