Cuối năm bận rộn, nhưng nghe đến việc thiện nguyện là lên đường! Chương trình thiện nguyện cozy hand ( của VTOC corp). Không chỉ các chương trình nét đẹp, trợ giúp người bất hạnh! Đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm cho người nghèo bất hạnh! Mà luôn nâng đỡ, đón chào, đào tạo nghề, bố trí công việc ổn định cho những người lầm lỡ đi tù về! Không phân biệt đối xử!
Lần này đi cùng lãnh đạo công an quận 9, P. Phước Long B, CT hội doanh nghiệp Q9. Thăm hỏi động viên các trường hợp hồi gia khó khăn!
Nghe thêm ý kiến hay là các em đi tù về không nên mặc cảm, hay theo những lời rủ rê làm tự do của bọn xấu! Nên cố gắng xin vào những đơn vị uy tín, có nguyên tắc làm việc rõ ràng! Hết lòng trợ giúp tái hoà nhập tốt!

0bc438bb7f43871dde52

2047f43eb3c64b9812d7

One thought on “TƯỚNG GRANT & LEE VÀ PRESIDENT LINCOLN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *