Cần Thơ là một thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam, là thành phố hiện đại và phát triển nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long. Cần Thơ là Đô thị loại I, là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế và giáo dục của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Kèm với đó là sự phát triển đô thị cùng với nâng cấp hệ thống cấp thoát nước. VTOC tự hào cung cấp ống gang dẻo cho dự án phát triển nâng cấp mạng lưới cấp thoát nước thành phố.

05dd5621771b9045c90a

D6091cc23df8daa683e9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *