VTOC cung cấp ống gang dẻo RAMBON cho thị trường miền Bắc nói chung trong đó có Công Ty CP Cấp Nước Hải Phòng cho dự án mở rộng đường đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.  Ống gang cung cấp bao gồm DN 400, 500, 700 và bao gồm phụ tùng kèm theo.

E3f42d00e5bb02e55baa

1cbd8f7f47c4a09af9d5

978786444effa9a1f0ee

302f9be35358b406ed49

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注